logo    FIREPROOF s.r.o.  Komplexní služby v PO  U nás máte dveře vždy otevřené 

CERTIFIKACE - TECHNICKÉ INF.
Třídy požární odolnosti u požáních uzávěrů

Pro lepší orientaci v nabízených typech protipožárních uzávěrů jsme pro vás připravili stručný přehled používaných zkratek s popisem dané protipožární odolnosti.

EI - brání šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích.

EW - omezují šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích.

Třída požární odolnosti EI je zpravidla vyšší než u požadavků na EW.

Dále se k tomuto označení přidává výše odolnosti v čase např. 15/30/45/60 atd... dle požadavků dané stavby.

Do dalšího dělení patří typ požární konstrukce viz. níže.

DP 1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují v celé konstrukci nehořlavé hmoty, popř. obsahují hmoty hořlavé, na nichž nezávisí stabilita a únosnost konstrukce a které jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí.

DP 2 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují i hořlavé materiály, na kterých závisí stabilita a únostnost konstrukce, v požadované době požární odolnosti ale nedochází k jejich hoření či uvolňování tepla.

DP 3 - zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2. Jde např. protipožární dřevěné dveře.

S - kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě, včetně příslušenství a funkčního vybavení, které brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělících konstrukcích.

C - Opatření požárního uzávěru samozavíracím zařízením, v případě dvoukřídlých uzávěrů navíc koordnátorem postupného zavírání.

E - označení celistvosti konstrukce (doba, po kterou nedojde k porušení celistvosti, tedy například k vytvoření trhlin, děr, vypadnutí části konstrukce, atd.)
I -označení pro konstrukce s požárně izolačními vlastnostmi (doba, po kterou jsou na neohřívané straně vzorku teploty nižší než mezní, které stanoví zkušební norma ČSN EN 1634-1 ( nahradila ČSN 0852) či zkušební předpis)
EI - bránící šíření tepla
W- označení pro konstrukce, omezeně propouštějící sálavé teplo (doba, po kterou je hustota tepelného toku ve stanovené vzdálenosti nižší než mezní, kterou stanoví zkušební nebo projektová norma ČSN EN 1634-1 či zkušební předpis)
EW - omezující šíření tepla

Tyto označení se poté kombinují viz označení níže.

EI 30 DP3 C znamená - protipožární dveře se zvýšenou odolností EI 30, dřevěné, osazeny dveřním protipožárním zavíračem.

Prostor pro diskuzi je připraven níže.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Návod na montáž ( pouze autorizované a proškolené osoby )
Návod údržbu